ĐẦU ĐỌC MÃ VẠCH

Đến với AutoID chúng tôi có thể giúp bạn tìm thấy những máy quét mã vạch thích hợp để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp bạn. Từ của hàng bán lẻ, chuỗi cửa hàng siêu thị đến kho bãi, AutoID có nhiều máy quét mã vạch của các nước trên thế giới có thể đọc được tất cả các loại mã vạch trong bất kỳ môi trường nào như công nghệ Laser,CCD, chụp ảnh tuyến tính, loại cầm tay, Loại đa tia để bàn, âm bàn, loại không dây , và cả máy công nghiệp cho sản xuất ……

xem thêm các thiết bị đầu đọc mã vạch tại đây:

 
Đầu đọc mã vạch Zebex A 50M
Đầu đọc mã vạch Zebex A 50M

Liên Hệ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6010
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6010

Liên Hệ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6180
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6180

Liên Hệ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z5190
Đầu đọc mã vạch Zebex Z5190

Liên Hệ

 
 
Đầu đọc mã vạch Symbol LS 3578ER
Đầu đọc mã vạch Symbol LS 3578ER

Liên Hệ

   
Symbol LS 4278
Đầu đọc mã vạch Symbol LS 4278

Liên Hệ

   
Metrologic MS2020 Stratos
Thiết bị đọc mã vạch âm bàn Metrologic MS2...

Liên Hệ

   
Đầu đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS1633

Liên Hệ

 
 
Honeywell (Metrologic) MS1690
Đầu đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS1690

Liên Hệ

   
Đầu đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS3580

Liên Hệ

   
Đầu đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS5145

Liên Hệ

   
Đầu đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS7820

Liên Hệ

 
 
Honeywell (Metrologic) MS9535
Đầu đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS9535

Liên Hệ

   
Đầu đọc mã vạch metrologic MS1890

Liên Hệ

   
Metrologic MS7320
Đầu đọc mã vạch Metrologic MS7320

Liên Hệ

   
Honeywell (Metrologic) MS7625
Đầu đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS7625

Liên Hệ

 
 
MÁY ĐỌC MÃ VẠCH DATALOGIC - GRYPHON M4100
MÁY ĐỌC MÃ VẠCH DATALOGIC - GRYPHON M4100

Liên Hệ

   
MÁY ĐỌC MÃ VẠCH DATALOGIC - POWERSCAN PD8500 (2D)
MÁY ĐỌC MÃ VẠCH DATALOGIC - POWERSCAN PD85...

Liên Hệ

   
POWERSCAN PM8300
MÁY ĐỌC MÃ VẠCH DATALOGIC - POWERSCAN PM8300

Liên Hệ

   
MÁY ĐỌC MÃ VẠCH DATALOGIC - QS6000
MÁY ĐỌC MÃ VẠCH DATALOGIC - QS6000+

Liên Hệ

 
 
MÁY ĐỌC MÃ VẠCH DATALOGIC - QUICKSCAN I MOBILE M2130
MÁY ĐỌC MÃ VẠCH DATALOGIC - QUICKSCAN I MO...

Liên Hệ

   
đầu đọc mã vạch Intermec 1800 Vista
Đầu đọc mã vạch Intermec ScanPlusTM 1800 V...

Liên Hệ

   
QUICKSCAN IMAGER
MÁY ĐỌC MÃ VẠCH DATALOGIC - QUICKSCAN IMAG...

Liên Hệ

   
Gryphon D4300
Đầu đọc mã vạch datalogic Gryphon D4300

Liên Hệ

 
 
Đầu đọc mã vạch datalogic Heron D130
Đầu đọc mã vạch datalogic Heron D130

Liên Hệ

   
Magellan 2200 VS
Đầu đọc mã vạch Datalogic Magellan 2200 VS

Liên Hệ

   
datalogic Magellan 8400
Đầu đọc mã vạch datalogic Magellan 8400

Liên Hệ

   
power scan PD7100
Đầu đọc mã vạch datalogic power scan PD7100

Liên Hệ

 
 
Đầu đọc mã vạch Datalogic Powerscan BT 7100
Đầu đọc mã vạch Datalogic Powerscan BT 7100

Liên Hệ

   
800i 1D/2d
Máy quét mã vạch Datalogic Magellan 800i 1...

Liên Hệ

   
Máy quét mã vạch Tawa TZ3100
Máy quét mã vạch Tawa TZ3100

950.000 VNĐ

   
đầu đọc mã vạch tz 3151 (không chân đế)
Đầu đọc mã vạch TZ 3151 NS (không chân đế)

990.000 VNĐ

 
Loading...