ĐẦU ĐỌC MÃ VẠCH

Đến với AutoID chúng tôi có thể giúp bạn tìm thấy những máy quét mã vạch thích hợp để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp bạn. Từ của hàng bán lẻ, chuỗi cửa hàng siêu thị đến kho bãi, AutoID có nhiều máy quét mã vạch của các nước trên thế giới có thể đọc được tất cả các loại mã vạch trong bất kỳ môi trường nào như công nghệ Laser,CCD, chụp ảnh tuyến tính, loại cầm tay, Loại đa tia để bàn, âm bàn, loại không dây , và cả máy công nghiệp cho sản xuất ……

xem thêm các thiết bị đầu đọc mã vạch tại đây:

 
Đầu đọc mã vạch Zebex A 50M
Đầu đọc mã vạch Zebex A 50M

Liên Hệ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6010
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6010

Liên Hệ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6180
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6180

Liên Hệ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z5190
Đầu đọc mã vạch Zebex Z5190

Liên Hệ

 
 
Đầu đọc mã vạch Symbol LS 3578ER
Đầu đọc mã vạch Symbol LS 3578ER

Liên Hệ

   
Symbol LS 4278
Đầu đọc mã vạch Symbol LS 4278

Liên Hệ

   
Metrologic MS2020 Stratos
Thiết bị đọc mã vạch âm bàn Metrologic MS2...

Liên Hệ

   
Đầu đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS1633

Liên Hệ

 
 
Honeywell (Metrologic) MS1690
Đầu đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS1690

Liên Hệ

   
Đầu đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS3580

Liên Hệ

   
Đầu đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS5145

Liên Hệ

   
Đầu đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS7820

Liên Hệ

 
 
Honeywell (Metrologic) MS9535
Đầu đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS9535

Liên Hệ

   
Đầu đọc mã vạch metrologic MS1890

Liên Hệ

   
Metrologic MS7320
Đầu đọc mã vạch Metrologic MS7320

Liên Hệ

   
Honeywell (Metrologic) MS7625
Đầu đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS7625

Liên Hệ

 
 
MÁY ĐỌC MÃ VẠCH DATALOGIC - GRYPHON M4100
MÁY ĐỌC MÃ VẠCH DATALOGIC - GRYPHON M4100

Liên Hệ

   
MÁY ĐỌC MÃ VẠCH DATALOGIC - POWERSCAN PD8500 (2D)
MÁY ĐỌC MÃ VẠCH DATALOGIC - POWERSCAN PD85...

Liên Hệ

   
POWERSCAN PM8300
MÁY ĐỌC MÃ VẠCH DATALOGIC - POWERSCAN PM8300

Liên Hệ

   
MÁY ĐỌC MÃ VẠCH DATALOGIC - QS6000
MÁY ĐỌC MÃ VẠCH DATALOGIC - QS6000+

Liên Hệ

 
 
MÁY ĐỌC MÃ VẠCH DATALOGIC - QUICKSCAN I MOBILE M2130
MÁY ĐỌC MÃ VẠCH DATALOGIC - QUICKSCAN I MO...

Liên Hệ

   
đầu đọc mã vạch Intermec 1800 Vista
Đầu đọc mã vạch Intermec ScanPlusTM 1800 V...

Liên Hệ

   
QUICKSCAN IMAGER
MÁY ĐỌC MÃ VẠCH DATALOGIC - QUICKSCAN IMAG...

Liên Hệ

   
Gryphon D4300
Đầu đọc mã vạch datalogic Gryphon D4300

Liên Hệ

 
 
Đầu đọc mã vạch datalogic Heron D130
Đầu đọc mã vạch datalogic Heron D130

Liên Hệ

   
Magellan 2200 VS
Đầu đọc mã vạch Datalogic Magellan 2200 VS

Liên Hệ

   
datalogic Magellan 8400
Đầu đọc mã vạch datalogic Magellan 8400

Liên Hệ

   
power scan PD7100
Đầu đọc mã vạch datalogic power scan PD7100

Liên Hệ

 
 
Đầu đọc mã vạch Datalogic Powerscan BT 7100
Đầu đọc mã vạch Datalogic Powerscan BT 7100

Liên Hệ

   
800i 1D/2d
Máy quét mã vạch Datalogic Magellan 800i 1...

Liên Hệ

   
Máy quét mã vạch Tawa TZ3100
Máy quét mã vạch Tawa TZ3100

Liên Hệ

   
đầu đọc mã vạch tz 3151
Đầu đọc mã vạch TZ 3151

 
 
đầu đọc mã vạch tz 3151 (không chân đế)
Đầu đọc mã vạch TZ 3151 NS (không chân đế)

990.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100

1.386.000 VNĐ   1.050.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3220
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3220

1.300.000 VNĐ   1.175.000 VNĐ

   
Symbol LS1203
Đầu đọc mã vạch Symbol LS1203

1.500.000 VNĐ

 
 
Đầu đọc mã vạch Z-3101
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-3101

1.575.000 VNĐ

   
Máy quét mã vạchTawa TS-380
Máy Quét mã vạch Tawa TS-380

1.680.000 VNĐ

   
TZ3300
Đầu đọc mã vạch đơn tia TZ-3300 (có chân đế)

1.950.000 VNĐ   1.700.000 VNĐ

   
đầu đọc mã vạch Prowill IS-9000I
Đầu đọc mã vạch Prowill IS-9000I

1.785.000 VNĐ

 
 
đầu đọc mã vạch Prowill IS-9000III
Đầu đọc mã vạch Prowill IS-9000III

1.785.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3151
Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3151 (Đọc được mã ...

2.150.000 VNĐ   1.950.000 VNĐ

   
CCD Z-3190
Đầu đọc mã vạch CCD Z-3190

2.100.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch ZM 800
Đầu đọc thẻ từ ZM 800

2.300.000 VNĐ   2.100.000 VNĐ

 
 
Đầu đọc mã vạch Symbol LS2208
Đầu đọc mã vạch Symbol LS2208

2.200.000 VNĐ

   
Honeywell (Metrologic) MS9541
Đầu đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS9541

2.835.000 VNĐ   2.500.000 VNĐ

   
đầu đọc mã vạch tawa TZ3151BT
Đầu đọc mã vạch tawa TZ3151 BT

2.500.000 VNĐ

   
Honeywell (Metrologic) MS9590 VoyagerGS ™
Đầu đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS9590

2.625.000 VNĐ

 
 
QSLaser QD2330
Đầu đọc mã vạch cầm tay DATALOGIC QSLaser ...

2.640.000 VNĐ

   
QD2130
Đầu đọc mã vạch cầm tay DATALOGIC QSImager...

2.700.000 VNĐ

   
Symbol LS 4208
Đầu đọc mã vạch Symbol LS 4208

3.150.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch tawa 3051BT
Đầu đọc mã vạch Tawa 3051BT

3.200.000 VNĐ

 
 
đầu đọc mã vạch đa tia Tawa TZ6170
Đầu đọc mã vạch đa tia Tawa TZ6170

4.200.000 VNĐ   3.990.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch tz6100
Đầu đọc mã vạch đa tia TZ-6100

4.200.000 VNĐ   3.995.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6170
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6170

4.500.000 VNĐ   4.050.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-3060
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-3060

4.050.000 VNĐ

 
 
đầu đọc mã vạch tz3152
Đầu đọc mã vạch Tawa TZ3152

4.550.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch không dây
TZ-5240G Đầu đọc mã vạch không dây

5.365.000 VNĐ   4.615.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch Honeywell MS-7120
Đầu đọc mã vạch Honeywell MS-7120

6.500.000 VNĐ   4.650.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch 2D TAWA TZ-2100
Đầu đọc mã vạch 2D TAWA TZ-2100

5.100.000 VNĐ

 
 
Honeywell (Metrologic) MS3780
Đầu đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS3780

5.796.000 VNĐ   5.350.000 VNĐ

   
Symbol LS9208
Đầu đọc mã vạch Symbol LS9208

6.000.000 VNĐ   5.500.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3152
Đầu đọc mã vạch 2 chiều (2D) Zebex Z 3152

5.990.000 VNĐ

   
đầu đọc mã vạch
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6112

5.990.000 VNĐ

 
 
Đầu đọc mã vạch ZEBEX Z-6082
Đầu đọc mã vạch ZEBEX Z-6082

6.900.000 VNĐ   6.300.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch zebex z6182
Đầu đọc mã vạch zebex z6182 âm bàn

7.000.000 VNĐ   6.800.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch đa tia Tawa TZ6020

7.200.000 VNĐ   6.800.000 VNĐ

   
đầu đọc mã vạch không dây Z 3051 BT
đầu đọc mã vạch không dây Z 3051 BT

7.200.000 VNĐ   6.900.000 VNĐ

 
 
Đầu đọc mã vạch CCD Z3190BT
Đầu đọc mã vạch không dây CCD Z3190BT - kế...

6.930.000 VNĐ

   
đầu đọc mã vạch
Đầu đọc mã vạch không dây Laser Z-3191BT -...

7.000.000 VNĐ

   
Magellan 1000i
Đầu đọc mã vạch Datalogic Magellan 1000i

7.140.000 VNĐ

   
Magellan 1000i(2D)
Đầu đọc mã vạch datalogic Magellan 1000i(2D)

9.660.000 VNĐ

 
 
Magellan 2300
Đầu đọc mã vạch Datalogic Magellan 2300

10.080.000 VNĐ

   
Symbol DS 6708-DL
Đầu đọc mã vạch Symbol DS 6708-DL

11.130.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch Symbol DS 3408

11.235.000 VNĐ

     

Sản phẩm được quan tâm nhiều

 
Máy in hóa đơn TAWA PRP-085e
Máy in hóa đơn TAWA PRP-085e

3.150.000 VNĐ   2.550.000 VNĐ

   
Máy in hóa đơn TAWA PRP-085i
Máy in hóa đơn TAWA PRP-085i

3.150.000 VNĐ   2.850.000 VNĐ

   
máy in hóa đơn 3 cổng kết nối 085k New 2014
Máy in hóa đơn Tawa PRP 085K

2.850.000 VNĐ

   
Máy quét mã vạch Tawa TZ3100
Máy quét mã vạch Tawa TZ3100

Liên Hệ

   
đầu đọc mã vạch đa tia Tawa TZ6170
Đầu đọc mã vạch đa tia Tawa TZ6170

4.200.000 VNĐ   3.990.000 VNĐ

 
 
đầu đọc mã vạch tz3152
Đầu đọc mã vạch Tawa TZ3152

4.550.000 VNĐ

   
đầu đọc mã vạch tawa TZ3151BT
Đầu đọc mã vạch tawa TZ3151 BT

2.500.000 VNĐ

   
máy in hóa đơn bluetooth
Máy in hóa đơn Tawa PRP-085 BT ( in hóa đơ...

Liên Hệ

   
máy in hóa đơn PRP-085M2
Máy in hóa đơn Tawa PRP-085M2

1.500.000 VNĐ   845.000 VNĐ

   
máy in hóa đơn PRP -085S
Máy in hóa đơn Tawa PRP-085S

2.550.000 VNĐ

 
 
Đầu đọc mã vạch tawa 3051BT
Đầu đọc mã vạch Tawa 3051BT

3.200.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch 2D TAWA TZ-2100
Đầu đọc mã vạch 2D TAWA TZ-2100

5.100.000 VNĐ

   
Máy in hóa đơn Tawa PRP 085v
Máy in hóa đơn Tawa PRP 085v

3.500.000 VNĐ   2.650.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch tz6100
Đầu đọc mã vạch đa tia TZ-6100

4.200.000 VNĐ   3.995.000 VNĐ

   
Máy in mã vạch Godex EZ 1100 Plus
Máy in mã vạch Godex EZ 1100 Plus

6.050.000 VNĐ   5.500.000 VNĐ

 
 
Godex G500
Máy in mã vạch Godex G500

4.750.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3151
Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3151 (Đọc được mã ...

2.150.000 VNĐ   1.950.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6170
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6170

4.500.000 VNĐ   4.050.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100

1.386.000 VNĐ   1.050.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3152
Đầu đọc mã vạch 2 chiều (2D) Zebex Z 3152

5.990.000 VNĐ

 
 
Loading...