Đầu đọc Zebex

Đầu đọc Zebex taiwan

 
Đầu đọc mã vạch Zebex A 50M
Đầu đọc mã vạch Zebex A 50M

Liên Hệ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6010
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6010

Liên Hệ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6180
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6180

Liên Hệ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z5190
Đầu đọc mã vạch Zebex Z5190

Liên Hệ

 
 
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100

1.386.000 VNĐ   1.050.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3220
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3220

1.300.000 VNĐ   1.175.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch Z-3101
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-3101

1.575.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3151
Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3151 (Đọc được mã ...

2.150.000 VNĐ   1.950.000 VNĐ

 
 
CCD Z-3190
Đầu đọc mã vạch CCD Z-3190

2.100.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch ZM 800
Đầu đọc thẻ từ ZM 800

2.300.000 VNĐ   2.100.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6170
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6170

4.500.000 VNĐ   4.050.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-3060
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-3060

4.050.000 VNĐ

 
 
Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3152
Đầu đọc mã vạch 2 chiều (2D) Zebex Z 3152

5.990.000 VNĐ

   
đầu đọc mã vạch
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6112

5.990.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch ZEBEX Z-6082
Đầu đọc mã vạch ZEBEX Z-6082

6.900.000 VNĐ   6.300.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch zebex z6182
Đầu đọc mã vạch zebex z6182 âm bàn

7.000.000 VNĐ   6.800.000 VNĐ

 
 
đầu đọc mã vạch không dây Z 3051 BT
đầu đọc mã vạch không dây Z 3051 BT

7.200.000 VNĐ   6.900.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch CCD Z3190BT
Đầu đọc mã vạch không dây CCD Z3190BT - kế...

6.930.000 VNĐ

   
đầu đọc mã vạch
Đầu đọc mã vạch không dây Laser Z-3191BT -...

7.000.000 VNĐ

     

Sản phẩm được quan tâm nhiều

 
Máy in hóa đơn TAWA PRP-085e
Máy in hóa đơn TAWA PRP-085e

3.150.000 VNĐ   2.550.000 VNĐ

   
Máy in hóa đơn TAWA PRP-085i
Máy in hóa đơn TAWA PRP-085i

3.150.000 VNĐ   2.850.000 VNĐ

   
máy in hóa đơn 3 cổng kết nối 085k New 2014
Máy in hóa đơn Tawa PRP 085K

2.850.000 VNĐ

   
Máy quét mã vạch Tawa TZ3100
Máy quét mã vạch Tawa TZ3100

Liên Hệ

   
đầu đọc mã vạch đa tia Tawa TZ6170
Đầu đọc mã vạch đa tia Tawa TZ6170

4.200.000 VNĐ   3.990.000 VNĐ

 
 
đầu đọc mã vạch tz3152
Đầu đọc mã vạch Tawa TZ3152

4.550.000 VNĐ

   
đầu đọc mã vạch tawa TZ3151BT
Đầu đọc mã vạch tawa TZ3151 BT

2.500.000 VNĐ

   
máy in hóa đơn bluetooth
Máy in hóa đơn Tawa PRP-085 BT ( in hóa đơ...

Liên Hệ

   
máy in hóa đơn PRP-085M2
Máy in hóa đơn Tawa PRP-085M2

1.500.000 VNĐ   845.000 VNĐ

   
máy in hóa đơn PRP -085S
Máy in hóa đơn Tawa PRP-085S

2.550.000 VNĐ

 
 
Đầu đọc mã vạch tawa 3051BT
Đầu đọc mã vạch Tawa 3051BT

3.200.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch 2D TAWA TZ-2100
Đầu đọc mã vạch 2D TAWA TZ-2100

5.100.000 VNĐ

   
Máy in hóa đơn Tawa PRP 085v
Máy in hóa đơn Tawa PRP 085v

3.500.000 VNĐ   2.650.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch tz6100
Đầu đọc mã vạch đa tia TZ-6100

4.200.000 VNĐ   3.995.000 VNĐ

   
Máy in mã vạch Godex EZ 1100 Plus
Máy in mã vạch Godex EZ 1100 Plus

6.050.000 VNĐ   5.500.000 VNĐ

 
 
Godex G500
Máy in mã vạch Godex G500

4.750.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3151
Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3151 (Đọc được mã ...

2.150.000 VNĐ   1.950.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6170
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6170

4.500.000 VNĐ   4.050.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100
Đầu đọc mã vạch Zebex Z3100

1.386.000 VNĐ   1.050.000 VNĐ

   
Đầu đọc mã vạch Zebex Z 3152
Đầu đọc mã vạch 2 chiều (2D) Zebex Z 3152

5.990.000 VNĐ

 
 
Loading...