Thiết bị kiểm kê kho tự động METROLOGIC Optimus MK5502

Optimus MK5502

Mã sản phẩm: Optimus MK5502

Liên Hệ

STT

Tên phím

Chức năng

1

 

Power

 

Bật/ tắt nguồn. Nhấn và giữ trong 1,5 giây

 

2

 

Alphanumeric

 

10 phím số từ 0 đến 9 và các ký tự

 

3

 

BS

 

Phím Backspace. Lùi lại một khoảng trắng hay xóa 1 ký tự

 

4

 

Enter

 

Có hai phím enter. Phím Enter thường dùng để thực hiện một lệnh hay xác nhận dữ liệu vào

 

5

 

Scan

 

Quét mã vạch.

6

 

ESC

 

Phím Escape, dùng để ngừng hay thoát khỏi hành động đang thực thi

 

7

ARROW

 

Hai phím mũi thay đổi chức năng lên hay xuống

 

8

 

ALPHA

 

Thay đổi phím Số hoặc chữ của các phím Alphanumeric. Ví dụ: khi bật chế độ Alpha, phím số 2 sẽ là các chữ A,B, C

 

9

 

FUNCTION

 

Phím hàm chức năng.: Nhấn FN+số X: nhảy tới hàm X trong chương trình

 

Nhấn FN + Enter: Tắt hoặc mở chế độ Backlight

 

Nhấn FN+ARROW: Tăng hoặc giảm độ sáng tối của màn hình

 

 

 
Loading...